FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Om föreningen


Skånecoinet - Togs fram i samband med Skåneträffen 2011
Foto: Jashkos Änglar

Intresseföreningen Geocaching i Skåne bildades den 26 augusti 2011 på initiativ av geocacharen skattletaren. Detta skedde i samband med ett event på Järavallen (GC31NRQ) och drygt 30 personer/team var representerade på eventet. Det valdes en styrelse och stadgar godkändes.

Föreningen har nu funnits några år och är en väl etablerad förening i geocachingsammanhang med ca 130-140 medlemmar.

Föreningens syfte är att:

 • Främja intresset av och verka för ökade kunskaper om geocaching, bland annat genom att driva den skånska hemsidan
 • Verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare.

Vi gör detta bl.a. genom att vara behjälpliga med tips, råd och stöd om man vill anordna ett event, skapa kontakter mellan cachare och naturligtvis driva och utveckla denna hemsida med information och tips om geocaching. Vi driver även ett forum där vem som helst kan bli medlem (kostnadsfritt) och få kontakt med andra geocachare samt få tips och råd.

Bokskogens dag har blivit en av föreningens återkommande aktiviteter där vi deltagit tillsammans med många andra föreningar. Föreningens medlemmar har även bistått med att visa och berätta om geocaching i andra sammanhang, såsom scoutaktiviteter och andra event.

Föreningen har även en informationssida på Facebook samt ett Instagramkonto med hashtaggen #geocachingiskane.

Med start våren 2016 anordnar vi även medlemsaktiviteter, 1-2 gånger per år är målet, först ut var guidad tur i Limhamns kalkbrott. För mer info om detta och kommande aktiviteter se sidan med medlemsaktiviteter.

Vill du också bli medlem? Läs mer här "Bli medlem"

Stadgar

Nedan hittar du stadgar för "Intresseföreningen Geocaching i Skåne". Våra stadgar uppdaterades 2012-05-20.

Stadgar - Intresseföreningen Geocaching i Skåne

Styrelsen

Styrelsen består av:

 • Ingvar, Cirkusen, Ordförande
 • Marianne, Manaten, Sekreterare
 • Irene, Ulvaryd2, Kassör
 • Uffe, syrinx11, Ledamot
 • Mikael, MikMa, Ledamot
 • Gun, Svante13, Ledamot
 • Ola, OlaHansson, Ledamot, vice ordförande
Suppleant:
 • Jonatan, JonnorLarsson
 • Linda, Bara Bonnie
Revisorer:
 • Charlotte, Palmarna
 • Christina, Outlander_65
 • Magnus, ullnerm, Suppleant
Valberedning:
 • Annika, Spevel, Sammankallande
 • Mikael, FN-Yxa

Årsmöten

Samtliga årsmöten och extrastämmor som föreningen hållt.

 • 2024-03-17 : Årsmöte, Bjärnum
 • 2023-03-19 : Årsmöte, Eslöv
 • 2022-03-13 : Årsmöte, webb-baserat pga Coronapandemin
 • 2021-03-14 : Årsmöte, webb-baserat pga Coronapandemin
 • 2020-03-30 : Årsmöte, webb-baserat pga Coronapandemin
 • 2019-03-17 : Årsmöte, Eslöv
 • 2018-03-25 : Årsmöte, Eslöv
 • 2017-03-19 : Årsmöte, Eslöv
 • 2016-03-13 : Årsmöte, Eslöv
 • 2015-03-22 : Årsmöte, Eslöv
 • 2014-03-16 : Årsmöte, Eslöv
 • 2013-03-17 : Årsmöte, Barsebäck
 • 2012-05-20 : Årsmöte och extrastämma, Eslöv
 • 2012-02-16 : Extrastämma, Malmö.